Zaufanie w związku – drogocenne jak perła

Zaufanie – perła, która gdy raz pęknie, nigdy nie zrasta się bez blizny. Choćby minęły wieki, blizna żyje swoim życiem. Najpierw drąży małą ścieżynkę, by już wkrótce stworzy głęboki wąwóz w myśli, sercu i duszy człowieka. Każda nowa rysa prowadzi do jeszcze większych zniekształceń drogocennego cudu stworzonego przez naturę. Zaufanie jest jak nić. Im częściej […]

Czytaj dalej...